Někdy je těžké poznat, zda má žena o vás skutečný zájem, je na vás milá stejně jako na ostatní, nebo ve vás vidí pouze kamaráda. Mnoho mužů si klade otázky na toto téma: Jak poznat že se jí líbím? Jak žena projevuje zájem? Jaké jsou signály že nemá zájem?

Následující signály vypozorované v praxi na stovkách žen byl vám měly pomoci odhalit, zda má o vás daná žena skutečný zájem nebo ne.

9 signálů, že má žena o vás zájem

1. Hodně s vámi mluví

Tento signál zájmu může být složitější rozpoznat od běžné zdvořilosti. Některé ženy s vámi budou rády mluvit, protože jsou prostě milé a zdvořilé a vidí ve vás pouze kamaráda. Jiné ženy nejsou tak sladké a zdvořilé, ale budou s vámi mluvit, protože se o vás skutečně zajímají. Existuje určitý rozdíl.

Mnoho mužů tohle nedokáže rozpoznat a ženinu přívětivost si vykládají jako sexuální zájem, i když v nich žena vidí pouze kamaráda.

Věnujte pozornost tomu, zda je jen milá a zdvořilá i k ostatním, nebo vám skutečně věnuje zvláštní pozornost.

Jasným znamením, že ji zajímáte a považuje vás za víc než za kamaráda, je, když s vámi tráví spoustu času rozhovorem, a přitom by měla nebo mohla dělat něco jiného. Je to jasný vzorec, že investuje svůj drahocenný čas do VÁS, když by ho mohla trávit nějak jinak nebo s někým jiným.

2. Napíše nebo zavolá jako první

Tohle je OBROVSKÝ signál zájmu.

Když na vás myslí, dá to najevo.

Většina žen netelefonuje ani nepíše SMS mužům z nudy. Pokud ženy nemají zájem být víc než kamarádi, vyhýbají se tomu, aby nevysílaly signály, že chtějí něco víc. Pokud vám volá a píše vám „jen tak“ a zní nadšeně, když s vámi mluví, je to velký signál, že se jí líbíte.

Zamyslete se – nabízí se jí spousta dalších věcí, které může dělat, ale místo toho tráví svůj čas tím, že s vámi mluví nebo píše. Ženy to dělají, pouze pokud mají zájem.

3. Dotýká se vás

Pokud ji nezajímáte, NEBUDE se snažit dotýkat jakoukoli částí svého těla vašeho těla – ani prsty! Velkým znamením, že ji zajímáte, je, když jí vyhovuje být s vámi v jakémkoliv fyzickém kontaktu (může do vás strčit, otřít se o vás, přiblíží se k vám nebo se vás jakýmkoliv jiným způsobem dotýká).

Ženy jsou si dobře vědomé svého těla, takže pokud na vás dává ruce, pak si můžete být jisti, že má zájem a nebojí se, abyste si toho všimnul.

4. Dává jasně najevo, že je nezadaná

Když má zájem, dá vám najevo, že je nezadaná.

Chce si být jistá, ať si nemyslíte, že má přítele. A pokud už si to myslíte, chce se ujistit, že víte, že je nezadaná a k dispozici. Říká věci jako: „Jsem single. Nemám přítele. S nikým nechodím…“.

5. Klade vám osobní otázky a chce vás více poznat

Nebude ztrácet čas pokládáním osobních a „poznávacích“ otázek někomu, o koho nemá zájem.

Když má zájem a chce vědět víc, bude vám klást osobní otázky, aby zjistila, zda jste typ člověka, se kterým by mohla chodit nebo být.

Když si ve své hlavě, ve které má spoustu myšlenek na práci, školu, rodinu, kamarády a koníčky najde čas, energii a motivaci zjistit něco více o vás, je to velký signál, že ji zajímáte.

6. Upřeně se na vás dívá

Mnoho žen zírá a vůbec si neuvědomuje, že to dělají. Jejich mysl se někam zatoulá, zatímco na vás hledí. Myslíte, že se bude upřeně dívat na frajera, o kterého nemá zájem? V žádném případě! Teď už víte, co znamená dlouhý pohled do očí.

7. Nedrží si od vás odstup

Když má zájem, existuje velká šance, že zapomene na úžasnou věc zvanou „osobní prostor“, a pokud je super sexy, může být úžasné, když do vaší těsné blízkosti vstoupí (myšleno tak, že se k vám přiblíží na vzdálenost menší, než cca 50 cm). Žena, které se nelíbíte nebo vás nemá ráda, nepřekročí tuto pomyslnou hranici.

8. Skládá vám komplimenty a škádlí vás

Když malí kluci mají rádi malá děvčata (a naopak), navzájem se škádlí, tahají se za vlasy, honí se a tak dále. I my dospělí to děláme – jen na mnohem složitější a sofistikovanější úrovni.

Pokud si z vás žena dělá legraci a škádlí vás dobrosrdečným způsobem, je to dobré znamení, že ji zajímáte.

Když se nám někdo líbí, dáváme mu občas zabrat a hrajeme si s ním – je to lidská přirozenost.

Ženy také neskládají mnoho komplimentů mužům, kteří je nezajímají – zejména ženy, které jsou atraktivní a muži jim často lichotí. Pokud vám skládá komplimenty, je pravděpodobně, že se jí líbíte.

9. Hodně se na vás dívá

Když se jí líbíte a má zájem, bude s vámi často a déle, než je obvyklé, navazovat oční kontakt. Dělá to nejen proto, aby si vás prohlédla, ale také chce zjistit, zda jí věnujete pozornost. Chce zjistit, jestli si jí všímáte.

Když ji muž nezajímá, bude se nadměrnému očnímu kontaktu vyhýbat, protože nechce, aby si daný muž myslel, že má o něj zájem. Ale pokud se vám dívá do očí víc než je to obvyklé, pak jste získal její pozornost.

A nyní 9 signálů, že NEmá zájem

  • Vyhýbá se vám
  • Neodepíše na vaši zprávu nebo nezavolá zpět, když má od vás zmeškaný hovor
  • Drží si od vás fyzický odstup
  • Když je s vámi, tak se nudí nebo ji zajímá okolí více než vy
  • Dává jasně najevo, že je zadaná
  • Nezajímá se o vás, neklade otázky
  • Dívá se po jiných mužích
  • Je odtažitá
  • Vyhýbá se fyzickému dotyku a blízkosti